Om Nusfjord Fisk

Opplev lofothavet, ta del i et aktivt fiskebruk og fisk dine drømmefangster utenfor Nusfjord.

Bedriften Nusfjord Fisk ligger i det tidligere fiskeværet Nusfjord. Bedriften er på den ene siden et aktivt fiskemottak som tar i mot og bearbeider fisk for servering i egne restauranter, og hos samarbeidende restauranter i Nord-Norge og i Oslo. I tillegg er Nusfjord Fisk en leverandør av opplevelser basert på infrastrukturen i Nusfjord. Nusfjord Fisk har tilgang til fiskefartøyer, fiske- og teineutstyr, ørretvann mv.

Hovedideen bak Nusfjord Fisk er å tilby et bredt tilbud innen fiskerelaterte opplevelser i og rundt Nusfjord. Deltakere tas med på havet og deltar aktivt i fiske med tradisjonelle redskaper. Men like viktig er aktiviteten i land, der det tilbys kurs i sløying og rensing av fisk, filetering av fisk, behandling av krabbe og skalldyr – og tilberedning. Det legges vekt på å utnytte alle deler av fisken. Eksempelvis vil man ikke bare skjære fileter av torsk og skrei. I tillegg til filetering, får deltakere instruksjon og erfaring i utskjæring av tunge og kinn – og koking av kraft på restene.

I sesongene tilbys også kurs i preparering og henging mv av tørrfisk, boknafisk og klippfisk. Tilbudene gis både til enkeltstående turister, familier etc – og til grupper som ledd i konferanser, seminarer eller andre arrangementer.

 

Fiskeopplevelser

Opplevelsestilbud for alle fra familie til den kresne sportsfisker.
 
Fiske i Vestfjorden

Havfiske med stang og jukse

Fiske etter torsk, sei, hyse, brosme mv i Vestfjorden. Fangstredskaper er stang eller jukse. Vi fisker på utvalgte fiskeplasser i kort avstand til Nusfjord. Turen tar ca 3 timer (avtales nærmere). I turen inngår fiskeredskap og personlig utstyr, herunder flytedress, flytevest, oljehyre, hansker og kniver.

Pris med Havdur er samlet NOK 6 000 per tur (plass for inntil 8 personer i tillegg til skipper). Pris med Elltor er kr. 5000,- + kr. 500,- pr. person (plass til 10 personer i tillegg til skipper og hjelpemann). Minimum antall personer er 6. For Elltor har vi faste avganger i juli måned NOK 795 for voksne og NOK 390 for barn.

 
Fiske i Vestfjorden

Kveitefiske i Vestfjorden

Fiske etter kveite i Vestfjorden. Vi fisker på utvalgte fiskeplasser i kort avstand til Nusfjord. Fisken bløgges ombord. Turen tar ca 3 timer (avtales nærmere). I kurset inngår fiskeredskap og personlig utstyr, herunder flytedress, flytevest, oljehyre, hansker og kniver.

Pris med Havdur er samlet NOK 7 000 per tur (plass for inntil 8 personer i tillegg til skipper). Minimum antall personer er 4. Pris med Elltor er kr. 6500,- + kr. 500,- pr. person (plass til 10 personer i tillegg til skipper og hjelpemann). Minimum antall personer er 6. For Elltor har vi faste avganger i juli måned NOK 795 for voksne og NOK 390 for barn.

 
Fiske i Vestfjorden

Agning, utsetting og innhaling av line

Våre fiskere gir opplæring i agning av line, og utsetting på fiskeplasser i kort avstand til Nusfjord. Vi tar også opp line satt ut i forkant, og bløgger ombord. Turen tar ca 3 timer (avtales nærmere). I kurset inngår agn, fiskeredskap og personlig utstyr , herunder flytedress, flytevest, oljehyre, hansker og kniver.

Pris med Havdur er NOK 9 000 per tur (plass for inntil 8 personer i tillegg til skipper). Større grupper etter nærmere avtale.

 
Fiske i Vestfjorden

Agning, utsetting og opphal av krabbeteiner

Våre fiskere gir opplæring i agning av krabbe/hummerteiner, og utsetting på Fiskeplasser i Nusfjorden. Vi tar også opp teiner satt ut i forkant. Turen tar 2-3 timer (avtales nærmere). I kurset inngår agn, teiner, annen fiskeredskap og personlig utstyr, herunder flytedress, flytevest, oljehyre, hansker og kniver.

Pris med Havdur er NOK 6 000 per tur. (Plass for inntil 8 personer i tillegg til skipper). Større grupper etter nærmere avtale.

 
Behandling av fisk og skalldyr

Sløying og filetering av fisk

Behandling av fisk på land, inklusive:
sløying,
filetering,
skjæring av skinn og tunge,
forberedelse til henging (tørrfisk og boknafisk) og henging (i sesong),
hygienerutiner for utstyr etc

Kurset tar 2-3 timer (avtales nærmere). Kurset gjennomføres i mottaket til Nusfjord Fisk. I kurset inngår alt utstyr i mottaket (kniver, sliperedskaper etc) og personlig utstyr (oljehyre/hansker).

De som ønsker det kan vakumere ferdig filetert fisk for å ta med hjem. Pris per kg oppgis i forkant.

Pris for kurset er NOK 600 per person for de første 10 personene. Prisen for deltakere utover 10 personer er NOK 200 per person.

 
Behandling av fisk og skalldyr

SLØYING, FILERING OG RØYKING AV FISK

Behandling av fisk på land, inklusive:
sløying,
filetering,
krydring/tilberedning før røyking,
røyking,
hygienerutiner for utstyr etc

Kurset tar 2-3 timer (avtales nærmere). Kurset gjennomføres i mottaket til Nusfjord Fisk. I kurset inngår alt utstyr i mottaket (kniver, sliperedskaper etc) og personlig utstyr (oljehyre/hansker).

De som ønsker det kan vakumere ferdig røkt fisk for å ta med hjem. Pris per kg oppgis i forkant.

Pris for kurset er NOK 600 per person for de første 10 personene. Prisen for deltakere utover 10 personer er NOK 200 per person.

 
Behandling av fisk og skalldyr

Rensing og koking av krabbe

Vi koker krabbene. Fjerning av «pave» og rensing for øvrig. I samarbeid med kokkene i Nusfjord tilberedes et krabbemåltid i Oriana Kro i Nusfjord.

Kurset tar ca 3 timer (avtales nærmere). Kurset gjennomføres i mottaket til Nusfjord Fisk. I kurset inngår alt utstyr i mottaket (kniver, sliperedskaper etc) og personlig utstyr (oljehyre/hansker).

Pris for kurset inkl. mat (ekskl. drikke) er NOK 800 per person for de første 10 personene. Prisen for deltakere utover 10 personer er NOK 200 per person

 
Andre Opplevelsesaktiviteter

Ørretfiske i Storvatnet

Vi setter garn eller teiner i Storvann (ligger på egen eiendom), og satser på ørret eller annen ferskvannsfisk. Kurset er tilgjengelig de deler av året da det ikke foreligger begrensninger på slikt fiske. Detaljer, priser etc. etter nærmere avtale.

Observasjonstur

I området rundt Nusfjord er det rikelige muligheter til å observere og fotografere havørn. Vi arrangerer turer med båt etter nærmere avtale.

 

Overnatting og mat

Overnatt i en ekte rorbu i Nusfjord og opplev en smakfull middag i Karoline restaurant.

www.nusfjord.no

Ta kontakt

Har du noen spørsmål? Bruk skjemaet under.

Send oss en e-post

Ansvarsforhold

Aktivitetene vi tilbyr fordrer ingen særlige forkunnskaper. Under utførelse vil instruktørene gi informasjon om sikkerhet. Ferdsel og arbeid på havet vil likevel være forbundet med en viss risiko for skade. Det samme gjelder arbeid med fisk, kniver osv. Dette er en risiko deltakerne er kjent med og aksepterer. Deltakerne kan ikke fremme krav mot arrangør for skade, tap tilknyttet skade etc som oppstår i forbindelse med aktiviteten.

Det tas generelt forbehold om egnede værforhold hva gjelder alle utendørsaktiviteter. Ved avlysning grunnet værforhold eller andre omstendigheter (også forhold under arrangørs kontroll) tilbakebetales eventuelt betalt deltakeravgift. Ytterligere krav mot arrangør kan ikke fremmes.

Nusfjord ligger tett ved landets beste kystfiskeområder, det gis likevel ingen garanti for at man får fisk eller annen fangst.